Google+ Badge

Wednesday, January 23, 2013

Het algoritmische beeld


22 januari 2013 - Adri Schokker

Spreker: Adri Schokker
Titel: Het algoritmische beeld
Datum: dinsdag 22 januari 2013

Tijd: 19.30 uur

Taal: Engels

Locatie: Academie Minerva, Praediussingel 59, Groningen - Groene ZaalDoor de digitalisering van de communicatie in onze samenleving is een eindeloze aaneenschakeling van beelden op gang gekomen. Beelden die in toenemende mate automatisch of via onze mobiele telefoons worden vastgelegd, over het net zwerven en door algoritmes worden geselecteerd en in een context worden geplaatst, om vervolgens aan ons te verschijnen. Beelden die ten alle tijde overal direct oproepbaar zijn. Hoe bepalen deze beelden onze beelden en welke werkelijkheid representeren zij?

Adri Schokker laat aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen praktijk en het werk van andere kunstenaars zien hoe binnen de kunst gereflecteerd wordt op de digitalisering van het beeld en wat de gevolgen zijn voor de wijze waarop wij de werkelijkheid om ons heen ervaren.
Beelden van ingrijpende gebeurtenissen die via het internet worden verspreid, vormen een belangrijke basis in de installaties van Adri Schokker. Zijn installaties zijn nooit af en de toeschouwer wordt, middels onschuldige spelvormen, verleid een bijdrage te leveren aan het werk. Hiermee zet hij een proces in gang dat vraagt om een nieuwe dialoog met het digitale beeld.

Deze  Studium Minerva-lezing introduceert de vakklas Het algoritmische beeld, die in blok 3 van studiejaar 2012-2013 door Academie Minerva in samenwerking met het Kenniscentrum Kunst & Samenleving wordt aangeboden aan studenten van Academie Minerva. De vakklas onderzoekt de veranderende functie en betekenis van het fotografisch beeld in onze digitale samenleving. Studenten doen samen met de docent, individueel en/of gezamenlijk, artistiek onderzoek dat leidt tot een nieuw werk waarmee zij in brede zin reflecteren op het algoritmische beeld. De methode is een wisselwerking tussen deskresearch, actionresearch en reflectie op de resultaten. De module wordt afgesloten met een presentatie van het ontwikkelde werk en een bundeling van de bevindingen in de vorm van een publicatie.


22 January 2013 - Adri Schokker

Speaker: Adri Schokker
Title: The Algorithmic Image
Date: Tuesday 22 January 2013
Time: 19.30
Language: English
Location: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen – Green Room

As a result of the digitization of communication in our society, an apparently infinite succession of images is currently being generated. To an increasing extent, these images are nestling automatically on our mobile phones, are floating freely on the internet and other networks, are being selected by means of algorithms and placed in a specific context, and are subsequently presented to us. These images are constantly and ubiquitously available. How do these images determine our own images, and which reality do they represent?

Adri Schokker is a young artist whose work is often on show in the city of Groningen. On the basis of examples from his own practice and the work of other artists, he demonstrates ways in which image digitization is currently being regarded within the world of art, and what the consequences may be for the way in which we experience reality all around us. Images of drastic events that are distributed via internet form an important basis in Adri Schokker’s installations. These installations are never completely finished, and the spectator is tempted, by means of innocent forms of play, to make a contribution to the work. In doing so, he or she initiates a process that demands a new dialogue with the digital image.

This Studium Minerva lecture introduces the subject of The Algorithmic Image, which Academie Minerva, in conjunction with the Knowledge Centre for Art and Society, will offer to students of Academie Minerva in block 3 of academic year 2012-2013. The class will investigate the changing function and significance of the photographic image in our digital society. Together with the teacher, individually or in teams, students perform artistic research that leads to new work within which they reflect, in the broadest sense of the term, on the algorithmic image. The method involves interaction between desk research, action research and reflection on the results. The module is concluded with a presentation of the developed work and a compilation of the findings in the form of a publication.

No comments: